Pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara.