Harta rampasan perang: harta rampasan yang diperoleh melalui peperangan.