Terlarang; tindakan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan menurut syariah.