Memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita.