Nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujrah atau fee.